top of page

SÖZ KİMYA A-Z ÜRÜN LİSTESİ

Daha kolay bir görüntüleme için lütfen aradığınız hammaddenin baş harfine tıklayınız.

 

 • ADİPİK ASİT

 • AĞIR SODA

 • AKRİLİK ASİT

 • AKTİF KARBON (GRANÜL)

 • AKTİF KARBON (TOZ)

 • ALÜMİMYUMTRİSTERAT

 • ALÜMİNYUM HİDROKSİT

 • ALÜMİNYUM OKSİT

 • ALÜMİNYUM SLİKAT

 • ALÜMİNYUMSÜLFAT

 • AMONYAK %10

 • AMONYAK %22

 • AMONYAK %25

 • AMONYAK %28

 • AMONYAK SUSUZ

 • AMONYUM ASETAT

 • AMONYUM Bİ FLORÜR

 • AMONYUM BİKROMAT

 • AMONYUM FLORÜR

 • AMONYUM KLORÜR

 • AMONYUM MOLİBDAT

 • AMONYUM NİTRAT

 • AMONYUM SÜLFAT

 • AMONYUM TİO SÜLFAT

 • AMONYUMBİKARBONAT

 • AMONYUM PERSÜLFAT 

 • AMONYUM PERSÜLFAT 

 • ANTİ-FOAM 10

 • ANTİFOAM LG-3

 • ANTİMUAN TRİOKSİT

 • ARAP ZAMKI

 • ARMOHİB 18

 • ASETİK ASİT %25

 • ASETİK ASİT %60

 • ASETİKASİT  %80

 • ASETİKASİT  %99.9

 • ASETON

 • ASKORBİK ASİT

 • ATMP

 •  

 •  

 •  

 • BAKIR KARBONAT

 • BAKIR KLORÜR

 • BAKIR NİTRAT

 • BAKIR OKSİT

 • BAKIR SİYANÜR

 • BAKIR SULFAT

 • B-ALANİNE

 • BARYUM KARBONAT

 • BARYUM KLORÜR

 • BARYUM SÜLFAT

 • BARYUM SÜLFONAT

 • BENTONİT

 • BENZALKOLİUM KLORÜR %50

 • BENZİL ALKOL

 • BENZOİK ASİT

 • BENZOTRİAZOL

 • BENZOİL PEROKSİT

 • BEROL 226

 • BETAİN

 • BORİKASİT

 • BUTİL AKRİLAT

 • BUTİL Dİ GLİKOL

 • BUTİL GLİKOL

 • BUTİL ASETAT

 • BUZ ÇÖZÜCÜ

 • BUZ ÖNLEYİCİ 

 •  

 • C.M.C

 • CAPROLAKTAM

 • CARBOHYDRAZİDE

 • CIVA

 • CYCLO HEXANONE

 • CYCLOHEXZYLAMİN

 •  

 •  

 •  

 • ÇİNKO ASETAT

 • ÇİNKO KLORÜR

 • ÇİNKO KÜLÇE

 • ÇİNKO OKSİT / BEYAZ MÜHÜR

 • ÇİNKO SELENİT

 • ÇİNKO STEARAT

 • ÇİNKONİTRAT

 • ÇİNKOOKSİT / ALTIN MÜHÜR

 • ÇİNKOSÜLFAT / HEPTA HİDRAT

 • ÇİNKOSÜLFAT / MONO HİDRAT

 •  

 •  

 • D.P.M.

 • DANSİMETRE 

 • DECYL GLUCOSIDE

 • DEHYDOL LS 6

 • DEHYPON

 • DEKSTRİN

 • DEMİR 3 KLORÜR 

 • DEMİR II SÜLFAT 

 • DEMİR III NİTRAT NANOHİDRAT

 • DEMİR OKSİT / SİYAH

 • DEMİR SÜLFAT MONOHİDRAT

 • DEMİR SÜLFAT 

 • DEMİR ÜÇ KLORÜR / TOZ

 • Dİ AMONYUM FOSFAT / GÜBRE

 • Dİ AMONYUM FOSFAT / TEKNİK

 • Dİ ETİL HİDROKSİLAMİN %85

 • DİKLORA METAN

 • DİSODYUM FOSFAT

 • DİSODYUM FOSFAT ANHİDRAT

 • DİASETON ALKOL

 • DİDESİL DİMETİL AMONYUM KLORİT

 • DİETANOLAMİN

 • DİETİLEN GLİKOL

 • DİETİLETANOLAMİN

 • DİPROPİLENGLİKOL

 • D-LEMONEN

 •  

 • EDTA

 • EMPİLAN KI 8

 • EMPİLAN KR 8

 • ETİL ASETAT

 • ETİLDİAMİN 

 • ETİLENDİAMİN TETRA ASETİK ASİT

 • ETİLGLİKOL

 • ETPAKOL 4

 • ETPAKOL 4

 •  

 • FENOL

 • FLUOBORİKASİT %49

 • FLUOROTİTANİK ACİD

 • FORMALDEHİT %37 

 • FORMİKASİT %50

 • FORMİKASİT %85

 • FORMİKASİT /MERCK

 • FOSFORUS ASİT

 • FOSFONİK ASİT

 • FOSFORİK ASİT %5

 • FOSFORİK ASİT %52

 • FOSFORİK ASİT %75

 • FOSFORİK ASİT / PRAYON

 • FOSFORİKASİT %65

 • FOSFORİKASİT %85 

 •  

 •  

 •  

 • GLİSERİN FARMA

 • GLİSERİN / TEKNİK

 • GLİSERİN MONOSTEARAT

 • GLUKONİK ASİT

 • GLUTERALDEHİT

 • GLUTORALDEHİT %12.5

 • GLYCOLIC ACID

 • GUARGAM

 • GUM ARABİK

 • GÜMÜŞ NİTRAT

 •  

 •  

 • HAVA KURUTMALI TİNER

 • HEDP

 • HEDP TOZ

 • HEXAN

 • HEXA METİLEN TETRAMİN

 • HEXAFLORA SALİSİLİK ASİT

 • HEXAFLUOROZİRCONİUM ACİD

 • HEXAMETİLENTETRAMİN %35

 • HEXAMETİLENTETRAMİN / TOZ

 • HİDRAZİN HİDRAT %100

 • HİDRAZİN HİDRAT %24

 • HİDRAZİN HİDRAT %35

 • HİDRAZİN HİDRAT %50

 • HİDRAZİN HİDRAT %55

 • HİDRAZİN HİDRAT %80

 • HİDROFLORİK ASİT %18

 • HİDROFLORİK ASİT %35

 • HİDROFLORİKASİT %10

 • HİDROFLORİKASİT %40

 • HİDROFLORİKASİT %7

 • HİDROFLORİKASİT %70

 • HİDROFLORİKASİT%28

 • HİDROJEN PEROKSİT %30 

 • HİDROJENPEROKSİT 

 • HİDROJENPEROSİT %35 

 • HİDROKİNON

 • HİDROKLORİKASİT %10

 • HİDROKLORİKASİT %15

 • HİDROKLORİKASİt %37

 • HİDROKSİPROPİL METİL SELÜLOZ

 •  

 •  

 • ISOFOL

 • ISOPHORONE

 • IZOBUTANOL

 • IZOBUTİLASETAT

 • IZOPROPİLALKOL 

 • İNHİBİTÖR

 • İYOT

 •  

 • JELATİN

 •  

 • KALAY SÜLFAT

 • KALSİYUM FLORÜR

 • KALSİYUM FORMAT

 • KALSİYUM KARBONAT

 • KALSİYUM KLORÜR

 • KALSİYUM LİGNO SÜLFONAT

 • KALSİYUM NİTRAT

 • KALSİYUM STEARAT

 • KALSİYUMHİDROKSİT/KİREÇ

 • KALSİYUMHİPOKLORİT

 • KAOLİN

 • KARBON GRANÜL

 • KARBOPOL

 • KAZEİN

 • KIVAMLAŞTIRICI

 • KLOR  GRANÜL %56

 • KLOR GRANÜL %90

 • KLOR TABLET %90

 • KLOROFORM KG

 • KLOROFORM 

 • KLOROPARAFİN

 • KOBALT KLORÜR

 • KOBALT NİTRAT

 • KOBALT OKSİT

 • KOBALT SÜLFAT

 • KOKODİETANOLAMİD

 • KOKODİETANOLAMİN %85

 • KOKUSUZ TİNER 

 • KRİOLİT

 • KROM NİTRAT

 • KROM OKSİT (YEŞİL)

 • KROMİK ASİT

 • KURŞUN ASETAT

 • KURŞUN NİTRAT

 • KURŞUN OKSİT

 • KÜKÜRT

 • KÜLÇE ÇİNKO

 •  

 • LABSA

 • LABSA / TOZ

 • LAKTİK ASİT

 • LANOLİN

 • LESİTİN

 • LİTYUM HİDROKSİT

 •  

 • METİL ALKOL

 • M.PROPİLEN GLİKOL / TEKNİK

 • M.PROPİLEN GLİKOL / USP

 • MAGNEZYUM KARBONAT

 • MAGNEZYUM KLORÜR

 • MAGNEZYUM KÜLÇE

 • MAGNEZYUM NİTRAT

 • MAGNEZYUM OKSİT %70

 • MAGNEZYUM OKSİT %85

 • MAGNEZYUM OKSİT %99

 • MAGNEZYUM SİLİKAT

 • MAGNEZYUM STEARAT

 • MAGNEZYUM SÜLFAT

 • MALEİK ANHİDRİT

 • MANGAN KARBONAT

 • MANGAN OKSİT

 • MANGANSÜLFAT

 • META AKRİLİK ASİT

 • METALİK MANGANEZ

 • METİL İSO BUTİL KETON

 • METİLEN KLORİT

 • METİLETİLKETON

 • MİCROBİOCİD

 • MONO AMONYUM FOSFAT

 • MONO ETİLEN GLİKOL

 • MONO KALSİYUM FOSFAT

 • MONO POTASYUM FOSFAT

 • MONO SODYUM FOSFAT ANHİDRAT

 • MONO SODYUM FOSFAT DİHİDRAT

 • MONO SODYUM GLUTAMAT

 • MONOCARBAMİT DİHİDROJEN SÜLFAT

 • MONOETANOLAMİN

 • MONTAN WAX

 • MORFOLİN

 •  

 • N - BUTANOL

 • NAFTALİN SÜLFONAT

 • NİKEL KARBONAT

 • NİKEL KLORÜR

 • NİKEL NİTRAT HEXA HİDRAT

 • NİKEL SÜLFAT

 • NİKEL TAŞIYICI

 • NİTRİKASİT

 • NONİL FENOL 4

 • NONİL FENOL 40

 • NONİL FENOL 10

 • NONİL FENOL 6

 •  

 • OKSALİK ASİT

 • OLEİK ASİT

 • OXONE POWDER BEYAZ

 • OXYCHOCK GRANULE

 •  

 • P.B.T.C.

 • P.M.METİL PROKSİTOL

 • PARAFİN LİKİT (VAZELİN)

 • PARAFİN / KATI

 • PARAFORMALDEHİT

 • PERKLOR ETİLEN KG.

 • PERKLORETİLEN 

 • PEVİKON P 1510

 • PİSET 1000 ML

 • PİSET 500 ML

 • PLURAFAC LF 221

 • POLİAKRİLİK ASİT

 • POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR ( TOZ )

 • POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR 10

 • POLİ SORBAT 20

 • POLİALÜMİNYUMKLORÜR 17

 • POLİELEKTROLİT / ANYONİK

 • POLİELEKTROLİT  /KATYONİK

 • POLİETİLEN GLİKOL 1500

 • POLİETİLEN GLİKOL 4000

 • POLİETİLENGLİKOL 300

 • POLİETİLENGLİKOL 400

 • POLİGOLD SB 71-S

 • POLİKOLOR

 • POLİQARTAMİN 7

 • POLİVİNİLALKOL 5/88

 • POLİVİNİLALKOL PVA-18/88

 • POTASYUM BİKROMAT

 • POTASYUM BROMÜR

 • POTASYUM FERRİSİYANÜR

 • POTASYUM FERROSİYANÜR

 • POTASYUM HİDROKSİT %45

 • POTASYUM HİDROKSİT %5

 • POTASYUM İYODÜR

 • POTASYUM KARBONAT

 • POTASYUM KLORAT

 • POTASYUM KLORÜR

 • POTASYUM LİGNO SÜLFONAT

 • POTASYUM NİTRAT

 • POTASYUM OLEAT %50

 • POTASYUM OLEAT %80

 • POTASYUM PERSÜLFAT

 • POTASYUM SİLİKAT

 • POTASYUM SORBAT

 • POTASYUM SÜLFAT

 • POTASYUM HEXAFLUOROSLİKAT

 • POTASYUM HİDROKSİT

 • POTASYUM SİYANÜR

 • POTASYUM TRİPOLİFOSFAT

 • POVİDİN İYOT

 •  

 •  

 • QUARTAMİN

 •  

 •  

 • REÇİNE

 •  

 •  

 • SLES

 • SLES / TOZ

 • SALİSİLİKASİT

 • SELENDER SOL

 • SELÜLOZİK TİNER

 • SENTETİK SIVI PARAFİN

 • SENTETİK TİNER

 • SEPERAGUM

 • SİLİKAJEL (BEYAZ)

 • SiLİKAJEL (MAVİ)

 • SİLİKAJEL (TURUNCU)

 • SİLİKON BAZLI KÖPÜK KESİCİ

 • SİLİKON EMİSYONU %10

 • SİLİKON EMİSYONU %40

 • SİLİKON EMİSYONU %60

 • SİLİKON YAĞI  CS 1000

 • SİLİKON YAĞI CS 100

 • SİLİKONYAĞI CS 350

 • SİTRİK ASİT %50

 • SİTRİKASİT

 • SLİKON YAĞI 1000 CST

 • SODYUM ALKAN SÜLFONAT

 • SODYUM ALÜMÜNAT

 • SODYUM ASETAT

 • SODYUM BENZOAT

 • SODYUM Bİ KROMAT

 • SODYUM Bİ SÜLFAT

 • SODYUM BİKARBONAT / GIDA

 • SODYUM BİKARBONAT / TEKNİK

 • SODYUM BORFLORÜR

 • SODYUM BROMÜR

 • SODYUM FLORA SLİKAT

 • SODYUM FLORÜR

 • SODYUM FORMİAT

 • SODYUM GLUKONAT

 • SODYUM HEXAMETA FOSFAT

 • SODYUM HİPO KLORİT 

 • SODYUM KARBONAT / SODA

 • SODYUM KAZEİNAT

 • SODYUM KLORAT

 • SODYUM KLORİT

 • SODYUM KLORÜR

 • SODYUM KLORÜR İNCE

 • SODYUM KLORÜR TABLET

 • SODYUM KROMAT

 • SODYUM KÜMEN SÜLFONAT 

 • SODYUM LİGNO SÜLFONAT

 • SODYUM META SİLİKAT PENTA HİDRAT

 • SODYUM METABİSÜLFİT

 • SODYUM METASİLİKAT ANHİDRAT

 • SODYUM MOLİBDAT

 • SODYUM NİTRAT

 • SODYUM NİTRİT

 • SODYUM PERSÜLFAT

 • SODYUM POLİ SÜLFÜR

 • SODYUM SİLİKAT

 • SODYUM SİLİKAT %60

 • SODYUM SİLİKAT 3 MODÜL

 • SODYUM SİLİKAT%50

 • SODYUM SİYANÜR

 • SODYUM SLİKA FLORÜR

 • SODYUM STANNATE

 • SODYUM STEARAT

 • SODYUM SÜLFAT

 • SODYUM SÜLFİT 

 • SODYUM SÜLFÜR / ZIRNIK

 • SODYUM TETRA FLORO BORAT

 • SODYUMASİTPÜROFOSFAT

 • SODYUMHİDROJEN KARBONAT 

 • SODYUMHİDROKSİT %10

 • SODYUMHİDROKSİT %15

 • SODYUMHİDROKSİT %20

 • SODYUMHİDROKSİT %25

 • SODYUMHİDROKSİT %26

 • SODYUMHİDROKSİT %3

 • SODYUMHİDROKSİT %31-33

 • SODYUMHİDROKSİT %36

 • SODYUMHİDROKSİT %40

 • SODYUMHİDROKSİT %48

 • SODYUMHİDROKSİT /KOSTİK SODA

 • SODYUMHİDROKSİT BONCUK RUS

 • SODYUMHİDROKSİT BONCUK / AVRUPA

 • SODYUMHİDROKSİT / KOSTİK İRAN 

 • SODYUMHİDROKSİT / BONCUK ÇİN 

 • SODYUMHİDROKSİT / BONCUK 

 • SODYUMHİDROKSİT / PAYET KOSTİK 

 • SODYUMHİDROKSİT / SOLVAY 

 • SODYUMHİDROSÜLFİT

 • SODYUMPERBORAT

 • SODYUMPERKARBONAT

 • SODYUMPOTASYUMTARTARAT

 • SODYUMTİOSÜLFAT

 • SODYUMTRİPOLİFOSFAT GRANÜL

 • SODYUMTRİPOLİFOSFAT GRANÜL (PROYON)

 • SODYUMTRİPOLİFOSFAT TOZ

 • SOĞUTMA SUYU İNHİBİTÖRÜ

 • SORBİTOL

 • SPINDEX

 • STEARİKASİT

 • SÜLFAMİKASİT

 • SÜLFİRİKASİT %35 

 • SÜLFİRİKASİT %70

 • SÜLFİRİKASİT %80 LT

 • SÜLFİRİKASİT %98,5

 • SÜLFÜRİK ASİT % 37

 • SÜLFÜRİK ASİT %25

 • SÜLFÜRİK ASİT %3

 • SÜLFÜRİKASİT %30

 • SÜLFÜRİKASİT %38

 • SÜLFÜRİKASİT %40

 • SÜLFÜRİKASİT %50 

 • SÜLFÜRİKASİT %58

 • SÜLFÜRİKASİT %60

 • SÜLFÜRİKASİT %65

 • SÜLFÜRİKASİT %75

 • SÜLFÜRİKASİT %80

 • SÜLFÜRİKASİT %83

 • SÜLFÜRİKASİT %97-98 

 • SÜLFÜRİKASİT / HONEYWELL

 • SÜLYEN

 •  

 • TAED

 • TALK EKSTRA

 • TANEN

 • TANNİK ASİT

 • TARÇIN YAĞI

 • TARTARİK ASİT

 • TARTARİK ASİT / MONO

 • TAŞ ASİTİ

 • TEKSAFON 

 • TİO ÜRE

 • TİOÜRE DİOKSİT

 • TİTANDİOKSİT

 • TOLİTRİAZOL

 • TRİDESİL ALKOL 5 EO

 • TRİDESİL ALKOL 8 EO

 • TRİETANOLAMİN

 • TRİETİLFOSFAT

 • TRİKALSİYUM FOSFAT

 • TRİKLORETİLEN 

 • TRİSODYUM FOSFAT / ANHİDRAT

 • TRİSODYUM FOSFAT / DODEKAHİDRAT

 • TRİSODYUM SİTRAT

 •  

 • ÜRE

 •  

 • VAZELİN (FLANT)

 • VAZELİN (KATI)

 • VAZELİN (LİKİT)

 •  

 • ZEFİRAN

 • ZİRKONYUM SİLİKAT

 •  

 

 

A
G
N
B
C
Ç
D
E
F
H
İ
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
ASETİK ASİT
Ü
V
Z
Anchor 12
bottom of page